SPECIÁLNÍ VIDEO KE DNI MATEK!

Tímto videem David vyjadřuje čistou lásku dítěte k mamince. Natočeno ke Dni matek a věnováno všem maminkám na celém světě! Je to poděkování za velký dar života a lásku, kterou nás obklopují.